Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Certifierade energikonsulter för livsmedelsbutiker

Publicerad: 7 Mar 2017
Det finns en mycket stor potential att spara energi i butiker. Dagens genomsnittsbutik kan minska sin energianvändning med en tredjedel. Idag kan man ta hjälp av energikonsulter, men hur vet handlaren om energikonsulten kan helheten kring alla de energikrävande installationer som finns i butiken?

Idag är det få energikonsulter som har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas komplexa verksamhet och behov och som kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in. Samtidigt som energianvändningen ska minska ska man ha en säker drift, en säker hantering av varor och liten miljöpåverkan. I Belivs Innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livmedelsbutiker.

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring energikonsulters kompentens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”. Rise driver projektet tillsammans med Incert och Ica Fastigheter för Belivs Innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.

– Just nu fokuserar vi arbetet på att identifiera behovet av konsulter från branschen samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar projektledare Martin Borgqvist på Rise.

– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist

Pontus Cerin som är handläggare på Energimyndigheten för Belivs Innovationskluster säger att det är ett jätteintressant projekt som kan ha stor påverkan:
– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

 Finansiärer av denna förstudie är Energimyndigheten, Incert samt Ica Fastigheter

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se