Caverion och Assemblin slås samman och bildar ny jättekoncern

Publicerad: 5 Mar 2024
Ägargruppen bakom Caverion och Assemblin, Triton, har nu meddelat sin avsikt att slå samman de båda bolagen under varumärket Assemblin Caverion Group. Efter sammanslagningen kommer den nya koncernen att omsätta cirka 44 miljarder kronor.

Sammanslagningen uppges kombinera styrkorna och kapaciteten i båda bolagen vilket ska leda till ett bredare utbud av tjänster och hållbara tekniska lösningar till en större kundbas. Assemblin Caverion Group är efter sammanslagningen är genomförd verksamma i tio länder, genererar en årlig omsättning på cirka 44 miljarder kronor och sysselsätter cirka 21 900 medarbetare. Sammanslagningen kommer att genomföras genom en intern omstrukturering inom Triton, varigenom Tritons ägande i Assemblin och Caverion kommer att kombineras under samma holdingstruktur. Sammanslagningen kommer således inte påverka Caverions direkta ägarstruktur eller Caverions ägande i dess dotterbolag, och Caverions status som en fristående juridisk enhet kommer att förbli oförändrad.

Ledningen för den nya koncernen kommer att bestå av chefer från både Assemblin och Caverion. Assemblins CEO, Mats Johansson, blir CEO för Assemblin Caverion Group. Caverions CEO, Jacob Götzsche, blir Executive Chairman of the Board of Directors i den nya koncernen. Varumärkena Assemblin och Caverion kommer att användas på sina lokala marknader inom den nya koncernen. Utöver detta kommer det ske förändringar i Caverions ledningsgrupp i samband med kombinationen.

Jakob Götzsche och Mats Johansson som representerar det nya ledarskapet i Assemblin Caverion Group, säger:
- Assemblin och Caverion står för hög teknisk kompetens, utmärkt service samt smarta och hållbara lösningar. Genom att kombinera dessa starka och medarbetarfokuserade kulturer skapar vi en koncern med unika förmågor, kombinerad styrka och en delad vision.

Assemblin Caverion Group beskrivs vara positionerat för att kunna tillvarata de rådande  marknadstrenderna, särskilt för att adressera den åldrande byggnadsinfrastrukturen i Europa samt tillgodose en ökad kundefterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering inom byggnader, infrastruktur och industri.

Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton, och ledamot i Caverions styrelse, säger:
-Vi ser fram emot att kombinera  dessa kompletterande bolag till en ny koncern, baserat på samma principer som väglett våra investeringar i sektorn ’Business Services’. Sammanslagningen är ett logiskt steg. Assemblin och Caverion delar både kultur och värderingar, samt erbjuder kompletterande tjänster, förmågor och visioner. Vi räknar med att dra nytta av vår operativa expertis och kunskap om branschen för att stötta båda företagen mot att bygga en framtidsinriktad verksamhet.”

Den nya koncernens säte och huvudkontor kommer att vara i Sverige. Transaktionen har fått alla nödvändiga regulatoriska godkännanden och förväntas att slutföras under april. 

På bilden: Jacob Götzsche, Hans Petter Hjellestad och Mats Johansson.
Foto: Assemblin

Annons
Annons
16 Apr, 2024
HVAC & Refrigeration Live
London, Storbritannien
21 Apr, 2024
11th Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning
Jeju, Sydkorea
23 Apr, 2024
Nordbygg 2024
Stockholm, Sverige
21 Maj, 2024
Meda Clima
Lagos, Nigeria
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Svalinn_2024
  • Knapp april
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se