Ny serie högtemperaturvärmepumpar från Carrier

Publicerad: 13 Sep 2023
Carrier har lanserat en serie med högtemperaturvärmepumpar för användning inom industrin, handeln, offentliga byggnader och för fjärrvärmecentraler.

Den nya serien beskrivs vara framtagen för att reducera både koldioxidutsläpp och energikostnader. Serien består av luft-vattenvärmepumparna AquaForce och AquaSnap med varierande effekt på mellan 30 och 735 kW och en vattentemperatur på mellan 82 och 120 °C, med hydrofluoroolefin-köldmedium. Den höga temperaturen ska göra att värmepumparna kan ersätta pannor som drivs med fossila bränslen i exempelvis hyreshus, bostadsrättsföreningar, inom handeln, vid livsmedelstillverkning, inom industrin, vid torkningsprocesser, biogasproduktion och inom den kemiska industrin. 

Förutom värme från omgivningsluften och marken kan värmepumparna ta till vara på spillvärme från en mängd olika källor, inklusive datacenter, sportanläggningar, hotell och restauranger, processvatten, rökgasledningar och avloppssystem. Den värme som samlas in kan användas för komfortvärme och varmvattenberedning i stora byggnader och anläggningar. Värmepumparna kan också användas inom industrin, i fjärrvärmesystem samt lokala värmenätverk där höga eller mycket höga temperaturer efterfrågas.

- Utökningen av serierna AquaForce och AquaSnap är ett viktigt steg i vårt arbete med att stödja EU:s gröna linje och hjälpa till av dekarbonisera värmedriftssegmentet i Europa, säger Raffaele D’Alvise, chef för marknadsföring och kommunikation, Europe Commercial HVAC, Carrier. Med fokus på hög temperatur, prestanda, tillförlitlighet och effektivitet är dessa värmepumpar en utmärkt lösning för kunder som vill reducera sitt koldiaxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid genom att ersätta generatorer som drivs av fossila bränslen, eller integrera dessa värmepumpar i ett hybridsystem.

När enheterna levereras är de redo att anslutas till Abound, Carriers molnbaserade digitala plattform som beskrivs göra det möjligt att visa intelligenta resultat i realtid, vilket i sin tur ska göra byggnader mer effektiva och responsiva. För att minimera driftkostnaderna kan användare välja till ett av Carriers BluEdge -servicealternativ för att se till att värmepumparna körs med bästa prestanda och effektivitet under hela livscykeln. Detta resulterar i prediktivt underhåll istället för förebyggande underhåll.

10 Okt, 2023
SIFA 2023
Paris, Frankrike
12 Okt, 2023
Refcold India
Chennai, Indien
24 Okt, 2023
European Heat Pump Summit
Nürnberg, Tyskland
25 Okt, 2023
ISK-Sodex
Istanbul, Turkiet
Visa fler händelser
Din ort
AQS
  • Ahlsell
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se