Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Campus Alnarp ska försörjas med geoenergi

Publicerad: 23 Sep 2021
Akademiska Hus satsar cirka 50 miljoner kronor i en geoenergianläggning som genom att generera egen förnybar energi kommer att förse campus i Alnarp med värme och kyla. Anläggningen tar tillvara på energi lagrad i grundvattnet och säkrar så att behovet av levererad energi kan minska med över 35 procent.

Akademiska Hus fastighetsbestånd i Alnarp består av över 100 byggnader i varierande storlek. Den största hyresgästen på området är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vars lokaler har ett energibehov av värme och kyla på 10 000 MWh om året. Lösningen för att hitta en smart och hållbar energiförsörjning finns 70 meter under marken, i grundvattenmagasinet Alnarpsströmmen, som sträcker sig från Landskrona genom Alnarp och vidare till Ystad i sydvästra Skåne. Principen går ut på att kyla och värme säsongslagras i grundvattenmagasinet via tolv brunnar, som på fackspråk kallas akviferlager. Under sommaren hämtas kylan upp för att kyla delar av byggnaderna i området och under vintern används akviferlagret för att generera värme till byggnaderna.

– Akademiska Hus och våra hyresgäster i Alnarp har en gemensam vilja att göra campus än mer hållbart. Geoenergianläggningen är en viktig del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete, där vi lägger stort fokus på att minska byggnadernas energibehov samtidigt som vi skapar förutsättningar för att ta tillvara på överskottsenergi och utnyttja tillgänglig fri förnybar energi, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef på Akademiska Hus.

Utöver geoenergianläggningen i Alnarp har Akademiska Hus sedan tidigare anläggningar på campusområden i Stockholm, Karlstad, Lund, Umeå, Göteborg, Gävle och Örebro. Totalt står geoenergilösningar för cirka 10 procent av den värme- och kylenergi som Akademiska Hus fastighetsbestånd på en nationell nivå använder. Ytterligare anläggningar kan komma att byggas.

– Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen av framtidens hållbara samhälle framåt. Genom att skapa smarta helhetslösningar och nyttja geoenergi möjliggör vi en hållbar energiförsörjning och ökar vår egen produktion av förnybar energi. Detta tar oss ett steg närmare att nå en nollvision för vårt klimatavtryck, säger Fredrik Nyberg.

Geoenergianläggningen i Alnarp planeras vara i drift våren 2022.

Foto: Bergslagsbild

Annons
18 Nov, 2021
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Webben, Sverige
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ahlsell
  • knapp
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se