Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Antal YH-utbildningar inom kyl slår rekord igen

Publicerad: 29 Jan 2021
Nu har beskedet kommit om vilka YH-utbildningar inom kyl- och värmepumpteknik som får startbesked inför hösten. För två år sedan var fem YH-klasser det högsta antal som startat samtidigt. Förra året kom Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) med det glädjande beskedet att totalt åtta klasser kunde starta. Nu kommande höst utökas antal kylteknikerutbildningar ytterligare till 11 klasser, om de får tillräckligt med sökande bör tilläggas.

- SKVP har länge uppmärksammat beslutsfattare, myndigheter och övriga intressenter på behovet av fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Det är givetvis oerhört glädjande att Myndigheten för Yrkeshögskolan är lyhörda gentemot branschens och samhällets behov av kyltekniker. De utbildningsanordnare som tidigare haft utbildningen får fortsatt beviljande, vilket är mycket bra för kontinuiteten, och vi har även tre nya utbildningsaktörer med regional företagsförankring. Att få en geografisk spridning möjliggör ett större upptagningsområde, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig inom Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

De utbildningsanordnare med förlängt beviljade, och som vi känner igen sedan tidigare, är Heta Utbildningar i Härnösand och Hermods i Örebro. Eftersom det är svårt att få tag i lärare inom kyl- och värmepumpteknik, och det är kostsamt att investera i den praktiska utrustning som krävs för skolövningar, har SKVP alltid haft uppfattningen att kontinuiteten är viktig när det gäller YH-utbildningar. De utbildningar som bedrivs sedan tidigare bör alltså i möjligaste mån få fortsatta anslag. Båda de tidigare utbildningsanordnare som sökte denna omgång blev beviljade.

En annan förändring som SKVP drivit på för att få igenom, och som ytterligare bidrar till kontinuitet är möjligheten att få fler beviljade starter i samma beslut. Denna möjlighet har funnits några år, men vi ser nu att den även tillämpas mer frimodigt i de årliga besluten. De första åren som yrkeshögskolan bedrevs i nuvarande form fick alla utbildningar två starter, vilket oftast innebar start på höstterminen under två år i rad. Därmed behövdes ny ansökning vartannat år. Om en utbildning prioriterades bort i en ansökningsomgång innebar det i vissa fall att lärare behövde söka nytt jobb och kanske inte var tillgänglig nästa gång utbildningen beviljades. Även investering i utrustning var svår att räkna hem.

Sedan ett par år finns möjligheten till fler starter. I sällsynta fall fås fem starter i samma beslut. Det har bland annat kyl- och värmepumputbildningen vid Personal Skills i Stockholm fått, vilket innebär att de inte behövde söka om beviljan för den utbildningen varken förra året eller detta. 

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 484. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om fler än någonsin tidigare, närmare 40 000, vilket är mer än 25 procent fler platser än vad som beviljades förra året. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu drygt 128 000 utbildningsplatser med slutår 2021 och framåt. Det innebär att utbudet ökar med 12 procent.

Antalet beviljade utbildningar ökade med 16 procent från förra årets ansökningsomgång.  Även antal ansökningar har ökat sedan yrkeshögskolan infördes i sin nuvarande form. Detta år kom det in 35 procent fler ansökningar än förra året.

Behovet av praktikplatser (LIA) kommer att vara större än någonsin. Det är viktigt att branschens företag och YH-utbildarna tar kontakt angående LIA redan nu under våren inför kommande läsår, så att planeringen blir så bra som möjligt.

- Det är också viktigt att utbildningarnas platser fylls. Vi behöver därför sprida informationen om yrket kyl- och värmepumptekniker och möjligheten till yrkeshögskoleutbildning till alla som ska välja yrke. Sprid informationen om YH till alla yrkesväljare i bekantskapskretsen, poängterar Henrik.

Avslutningsvis gratulerar SKVP beviljade utbildningsföretag till det kloka beslutet att satsa på kyl- och värmepumpbranschen.
 

Annons
9 Jun, 2021
Frigair Expo
Johannesburg, Sydafrika
26 Apr, 2022
Nordbygg
Stockholm, Sverige
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
26 Feb, 2023
EuroShop 2023
Düsseldorf, Tyskland
Visa fler händelser
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS Panasonic
  • Kylma
  • Bravida
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • knapp
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se