AFRY och YIT utvalda att utveckla världens största värmeenergilagring för Vanda Energi

Publicerad: 2 Jul 2021
Vanda Energi, ett av Finlands största stadsenergiföretag, har tilldelat en allians bestående av AFRY och YIT utvecklingen av världens största värmelagring i Vanda, Finland. Den innovativa lagringen av termisk energi beskrivs som en viktig milstolpe i vägen till fossilfri energiproduktion i Vanda 2026 och i energibolagets mål att bli koldioxidneutralt 2030.

Under utvecklingsfasen av projektet, som påbörjas sommaren 2021, planerar alliansmedlemmarna gemensamt för att matcha Vanda Energis mål och fastställa målkostnad och incitamentsstruktur. Efter utvecklingsfasen kommer Vanda Energi att besluta separat om genomförandet av investeringen och övergången till genomförandefasen som kan börja hösten 2022.

Den säsongsbundna termiska energilagringen kommer att vara världens största lagring av termisk energi med en storlek på 1 000 000 m3. Dess kapacitet kommer att vara cirka 90 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga värmeförbrukningen i en medelstor finsk stad. Lagringen av energi möjliggör en ökad användning av förnybara energikällor, genom att lagra sol-, vind- och geotermisk energi, samt överskottsvärme från exempelvis byggnader på sommaren, och använda den för att hantera toppar i efterfrågan på vintern. Värmeenergilagret är planerat att tas i bruk 2026.

AFRY kommer att ansvara för huvudsaklig design, geoteknik, byggkonstruktion och processteknik för projektet. Uppdraget inkluderar även layoutdesign, tekniska system, samt gatu- och väginfrastruktur, som kommer att definiera hur anläggningen integreras i befintligt gatunät. Förutom att utveckla projektet i alliansen är AFRY också ansvarig för miljökonsekvensanalys och miljötillståndsprocessen för projektet.

− Den säsongsbetonade värmelagringen är en viktig del av vårt innovativa investeringsprogram. Den kombinerar nya tekniska lösningar och gör att vi kan fasa ut fossila bränslen i energiproduktionen så snabbt som möjligt. Vi valde den flexibla alliansmodellen för implementeringen av det krävande design- och byggprojektet, och jag är övertygad om att vi tillsammans med våra partners YIT och AFRY kommer att kunna genomföra projektet effektivt så att resultatet – åtminstone – uppfyller de strikta mål som ställts för det, säger Jukka Toivonen, VD för Vanda Energi.

− Hållbara lösningar är kärnan i AFRY, och det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi stödjer våra kunder att bygga en hållbar affär och en fossilfri framtid. Vi är glada över att samarbeta med Vanda Energi och YIT i resan mot fossilfri energiproduktion i Vanda. Projektet adderar ännu en värdeskapande erfarenhet för AFRY inom infrastrukturallianser, säger Mikko Inkala, chef för Transportation i Finland, AFRY.

− Vanda Energis säsongsvärmelagring är ett innovativt projekt för en bättre livsmiljö och det stöder YITs strategiska mål att minska koldioxidutsläppen med våra insatser. Vi är glada över att vi och AFRY valdes för att genomföra detta projekt. Alliansmodellen erbjuder de bästa förutsättningarna för att uppnå de mål som ställts av kunden, och vi är glada över att vårt samarbete kan fortsätta ännu närmare i den gemensamma alliansorganisationen, säger Anne Piiparinen, chef för YIT:s infrastrukturbyggnadsavdelning.

Annons
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
3 Okt, 2022
Interclima
Paris, Frankrike
11 Okt, 2022
Chillventa
Nürnberg, Tyskland
17 Nov, 2022
Svenska Kyl & Värmepumpdagen
Stockholm, Sverige
Visa fler händelser
Annons
Din ort
AQS Ny annons Mitsubishi
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Dahl knapp 2022-09

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se