annonser

Om tidningen

Tidningen Kyla & Värme är en facktidskrift för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kyl- och värmepumpanläggningar i sitt yrke. Det kan vara installatörer, konsulter, myndigheter, tekniker, driftpersonal eller slutbrukare.

Tidningen startades redan 1988, då för att täcka det stora behov av information som växte fram i och regleringen av ozonnedbrytande ämnen. Information och tolkningar kring de nya reglerna behövde nå ut till alla delar av marknaden, och även information och vägledning gällande ny teknik efterfrågades. Och behovet av information riktat till kyl- och värmepumpmarknaden har inte minskat sedan dess, med en allt snabbare utveckling och en växande marknad är snarare behovet ännu större.

Målet, då som nu, är att vara ett forum för nyheter och debatt, men även ett forum för utbyte av kunskap, erfarenhet och inspiration.  

Tidningen ges huvudsakligen ut i Sverige, men har även en hel del prenumeranter i övriga nordiska länder. Upplagan är cirka 6000 exemplar per nummer, och ges ut 8 gånger per år. En årsprenumeration med 8 utgivningar kostar 395:- (exkl.moms) i Sverige och 455:- för utlandet.

Som läsare ska du känna att du är en del av tidningen i det att du alltid är välkommen att kontakta redaktionen med idéer, synpunkter, förslag och material. 

Kontakta redaktionen

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi MCE
  • AQS Produkter
  • GRÅ
  • Co2 Academy
  • Kylma
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • Heta Utbildningar

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se