YH-myndigheten förvärrar ungdomsarbetslösheten

Publicerad: 25 Mar 2015
Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH-Myndigheten) förvärrar arbetslösheten, det menar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. Bakgrunden är att myndigheten stoppat flera yrkesutbildningar som skulle gett studenterna fast arbete efter examen.

Behovet av utbildad personal inom kyl- och värmepumpbranschen är stort och kommer bli ännu större de närmaste åren, mycket tack vare den starka medvind som blåser på marknaden. Arbetslösheten bland utbildade kyl- och värmepumpstekniker är idag nästintill obefintlig. Svårigheten att rekrytera kompetent personal beskrivs dock som det stora hotet när entreprenörer, installatörer och serviceföretag tillfråga.

- Besvikelsen blev stor när vi i slutet på januari fick besked om årets utbildningar, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Av sex ansökningar beviljades bara tre, varav två var helt nystartade. Övriga tre ansökningar som rörde utbildare med lång erfarenhet, gott omdöme och utmärkta lärarresurser fick avslag. Detta trots ett högt söktryck till utbildningarna, en djupt engagerad bransch samt en fortsatt stor efterfrågan från våra medlemsföretag.

Per Jonasson säger att de fåtalet gymnasieutbildningar som finns i landet inte heller räcker till för att fylla behovet. Kritik riktas även mot den upplevda godtycklighet som YH-myndigheten ger uttryck för i sin hantering av utbildningsansökningar.

- I motiveringen till avslagen anges bland annat vara att YH-myndigheten hellre vill satsa på nya, nischade utbildningar inom helt andra sektorer, säger Per vidare. Myndigheten ser ett egenvärde i att ena året bevilja en utbildning stöd för att nästa år välja en annan. Bytena handlar alltså inte om en kvalitetsutvärdering eller andra sakliga motiv.

Branschorganisationen påpekar att de utbildningar för kyltekniker som nu får läggas ned har även haft stora investeringar i specialverktyg och lokaler. Pengar som blir kastade i sjön för utbildningsanordnarna.

- Den svenska ungdomsarbetslösheten är idag 21,8 procent enligt Ekonomifakta, säger Per. Det är högre än EU-snittet och anses som vårt allra svåraste samhällsproblem. Rätt utbildning är avgörande för att få jobb. Att YH-myndigheten förvärrar istället för att lindra denna situation är bekymmersamt. Det kan inte heller ha varit den politiska tanken bakom YH-utbildningarna.
 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • Ny annons
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se