Värmepumpsförsäljningen fortsatt stark

Publicerad: 6 Aug 2018
Första halvåret 2018 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 8 procent. Tittar vi på enbart andra kvartalet var försäljningsökningen 5 procent. Försäljningen har ökat inom samtliga värmepumpssegment.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,2 miljarder, det är en ökning med 11 procent jämfört med 2017.

Luft-vattenvärmepumpförsäljningen är den som har ökat mest under andra kvartalet med en ökning på 19 procent jämfört samma period 2017. Den starka försäljningsökningen på frånluftsvärmepumpar har mattats av och ökningen under andra kvartalet stannade på 4 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. Under andra kvartalet har försäljningen av bergvärmepumpar varit lika stor som föregående år.

- Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Intresset från fastighetsbranschen att konvertera från fjärrvärme till värmepumpsteknik gör att vi förväntar oss ett fortsatt bra 2018, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q2 / Ackumulerat
Totalt 5% / 8%
Luft-vattenvärmepumpar 19% / 17%
Frånluftsvärmepumpar 4% / 6%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 0% / 7%

Försäljningen uppdelad på villa respektive fastighet, Q2/ackumulerat:

Villa totalt 4% / 8% 
Luft-vattenvärmepumpar 17% / 16%  
Frånluftsvärmepumpar 4% / 6%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 0% / 8%  

Fastighet totalt: 21% / 12%

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se