Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

Publicerad: 23 Jul 2019
Första halvåret 2019 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 3 procent. Tittat vi endast på andra kvartalet var försäljningsökningen 1 procent. Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,4 miljarder, det är en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 6 procent jämfört med samma period förra året. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har fortsatt även under andra kvartalet med en minskning 8 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. Under andra kvartalet har försäljningen av bergvärmepumpar ökat med 6 procent.

   - Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Utbytesmarknaden på villasidan börjar komma igång och vi ser en positiv trend inom detta segment framöver, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se