Värmepumpar gör förnybar fjärrvärme av avloppsvatten i Malmö

Publicerad: 26 Maj 2016
Som ett led i att skapa fler hållbara energilösningar och ställa om till ett mer förnybart Sverige investerar E.ON 195 miljoner kronor i en ny fjärrvärmeanläggning i Malmö. Anläggningen tas i drift hösten 2017.

Värmepumpsanläggningen ska utvinna värme ur renat avloppsvatten vid VA Syds anläggning, energi som annars hade gått till spillo. Värmen kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv.

– Fjärrvärmeproduktionen i Malmö behöver förnyas och den nya anläggningen är ett viktigt första steg, säger Anders Svensson, Produktionschef E.ON. Anläggningen ökar såväl leveranssäkerheten som andelen förnybar fjärrvärme, samtidigt som den utgör en robust och flexibel grund i framtidens produktionssystem.

Omställningen till mer förnybar fjärrvärme stämmer väl överens med Malmö stads miljöprogram, där ett av målen är att energin som används i Malmö stads verksamheter ska vara 100 procent förnybar år 2020.

– Kundernas efterfrågan på förnybar fjärrvärme ökar hela tiden och för att få en så hållbar produktion som möjligt ska även elen som driver värmepumparna i den nya anläggningen komma från förnybara källor, säger Anders Svensson.

Totalt kommer den nya anläggningen att producera runt 200 000 MWh förnybar fjärrvärme per år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos cirka 10 000 villor.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se