Värmelagring i berg utvecklas

Publicerad: 29 Mar 2018
Öresundskraft har beviljats 900 000 kronor i stöd från Energimyndigheten för att utveckla ny teknik för värmelagring i berg. Att säsongslagra värme i berggrunden är inget nytt men har hittills skett i urberg, så kallat kristallint berg. Den nordvästskånska berggrunden däremot är sedimentär, det vill säga gammal havsbotten.

Grundtanken är att värma upp berggrunden med överskottsvärme från Filbornaverket under sommaren, för att sedan ta tillbaks värmen under vintern. Detta genom att säsongsvis pumpa ner varmt respektive kallt vatten i dubbelmantlade rör i berggrunden. 

– Vi trampar faktiskt okänd mark här; det finns inga färdiga system för värmeväxling mot sedimentärt berg. Det är en rad frågor som ska besvaras, bland annat om isoleringsmaterial och borrteknik. Det berättar Jesper Baaring, projektchef vid Öresundskraft. Vi vill testa en hög lagringstemperatur, runt 100 grader. Också det är nytt men om det fungerar kan vi använda den lagrade energin utan värmepump, vilket sparar kostnader.

Fullt utbyggt skulle ett Helsingborgs-lager kunna lagra 50 GWh värme, motsvarande årsbehovet för runt 2500 villor.

Proven sker intill Filbornaverket i Helsingborg och beräknas vara avslutade under våren 2019. Öresundskraft Kraft & Värme AB är projektets huvudman. LKAB Wassara AB svarar för borrningsteknisk utveckling och Malmberg Borrning AB för utveckling, tillverkning och installation av borrhålsvärmeväxlare. Båda företagen ser en framtida exportmöjlighet om tekniken visar sig vara effektiv, eftersom stora delar av Europa har likadan berggrund som i Helsingborg. 

(Foto: Öresundskraft)

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se