Vara Bostäder AB investerar tio miljoner kronor för energieffektivisering

Publicerad: 25 Aug 2014
Nästan alla bolagets fastigheter omfattas: 520 lägenheter, några industrilokaler och andra fastigheter som bibilioteket, veterinärkliniken och några kommunala boenden. En del fastigheter i bolaget Vara Industrifastigheters bestånd omfattas också. Projektet sätter i gång nu i höst och beräknas bli klart redan i juli 2015.

Projektet är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att Schneider Electric, som vann upphandlingen, garanterar att investeringen kommer att återbetalas via energibesparingar.

– Vi har arbetat med energieffektivisering länge, men nu tar vi ett helhetsgrepp. Ju mindre energi vi gör av med desto mindre belastar vi miljön. Schneider Electric som vann vår upphandling är ett av få bolag som klarar att vara totalentreprenör av ett sådant här omfattande projekt. Vi kommer att minimera våra energikostnader, minska vår miljöbelastning och optimera våra fastigheter utan att belasta hyrorna med en krona, säger Hans Axblom, vd för Vara Bostäder AB.

Effektiviseringen kommer att sänka energiförbrukningen och underhållskostnaderna med 12 till 13 procent. Det motsvarar mellan 600 000 och en miljon kronor per år, eller energiförbrukningen (värme, varmvatten och hushållsel) för cirka 40 genomsnittliga villor per år. Direktavkastningen är cirka 15 procent. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till mindre än tio år.
– Affären visar att EPC-projekt fortsätter att vara aktuella för kommunerna och de kommunala bostadsbolagen. Vi är glada över att kunna hjälpa Vara Bostäder med så här stora besparingar, säger Flavio Santos, Vice President Execution Center and Energy & Sustainability Services.

För de boende kommer projektet framför allt att innebära behagligare inomhusklimat. Till exempel kommer temperaturen att bli stabil i lägenheterna oavsett årstid eller tid på dygnet.

Några av åtgärderna:
• Fastigheterna kommer att kopplas upp mot internet genom Schneider Electrics ROC-system (Remote Operation Centre) vilket gör det möjligt att se hur en fastighet mår i realtid. Driftpersonalen kommer bland annat att kunna kontrollera och styra temperaturen och ventilationen i enskilda lägenheter från vilken dator eller smart phone som helst dygnet runt. ROC-systemet gör också att personalen mycket lättare kan hitta läckor i värmesystemet.
• Tilläggsisolera vindar
• Justera ventiler i värmesystemet
• Byta ut automationssystemet
• Installera bättre pumpar
• Anpassa ventilationen efter verksamheten, till exempel kommer den att slås av i fastigheter på tider då ingen är i lokalerna

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se