”Uppvärdera yrkesarbetet och låt nyanlända jobba”

Publicerad: 27 Sep 2019
I en debattartikel i Expressen den 26 september skriver Matchningskommissionen om problemet med personalbrist som finns inom många branscher, däribland kyl- och värmepumpsbranschen. Ett problem som existerar parallellt med det faktum att cirka 370 000 människor idag saknar ett jobb att gå till.

Matchningskommissionen, i vilken bland annat Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) deltar, skriver att det är ett enormt resursslöseri att inte mer kraft läggs på att säkerställa att varenda utbildningsplats inom yrkesutbildningar är fylld. Man efterlyser därför en offensiv inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, och attitydförändringar till yrkesarbete, men också ett ökat ansvarstagande för att marknadsföra yrkesroller hos branscherna själva. Bara för kyl- och värmepumpsbranschen uppskattas ett omedelbart rekryteringsbehov på 750 personer och ett behov på motsvarande ca 500 nya medarbetare om året.

Sannolikheten för att man som ung eller arbetslös får ett jobb efter examen vid en yrkesutbildning beskrivs därmed också som väldigt hög. Ett år efter slutförd Yrkeshögskoleexamen har 93 procent av deltagarna ett arbete och bland deltagare i arbetsmarknadsutbildningar har mellan 75–80 procent jobb inom tre månader, skriver man i debattartikeln.

I den stora gruppen arbetslösa återfinns framför allt många utlandsfödda och personer utan gymnasieutbildning. Matchningskommissionen skriver att vi måste sluta att bara se dem som problem. Gruppen är i själva verket en stor potential för Sveriges kompetensförsörjning. Men då krävs att de får rätt kompetens.

Tre åtgärder som kommissionen föreslår är:
- Inför ett yrkesbasår för nyanlända eller andra som vill ställa om till yrkesarbete men som saknar behörighet till yrkesutbildning.
- Rusta upp arbetsmarknadsutbildningen i Sverige.
- Fortsätt utbyggnaden av yrkeshögskolan och säkerställ dess långsiktiga finansiering.

Debattartikeln på Expressen

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se