Thermia och Danfoss Värmepumpar blir en del av Stiebel Eltron Group

Publicerad: 16 Apr 2018
Den tyska värmepumpstillverkaren Stiebel Eltron Group och Danfoss A/S har ingått ett avtal i vilket Stiebel Eltron Group förvärvar Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) med tillverkning i Arvika och verksamhet i Finland och Norge.

Danfoss Värmepumpar AB, med produkter under varumärket Thermia, är en av de största aktörerna på den nordiska värmepumpsmarknaden. Thermia, med bas i Arvika, Sverige, omsätter ca 670 MKR SEK (2017) och sysselsätter 210 medarbetare i Sverige, Finland och Norge.

- Thermias starka position på den nordiska marknaden tillsammans med företagets moderna teknik utgör ett perfekt komplement till Stiebel Eltron Groups verksamhet med fokus på uppvärmning och kyla med förnyelsebar energi. Thermias innovativa produkter
kommer att hjälpa Stiebel Eltron Group utvecklas på nya marknader, säger Dr. Nicholas Matten, CSO (Chief Sales Officer) på Stiebel Eltron.

Dr. Kai Schiefelbein, COO (Chief Operational Officer) på Stiebel Eltron Group lägger till:
- Varumärkena Stiebel Eltron och Thermia kompletterar varandra väl. Det finns mycket lite överlappning mellan våra produktutbud varför vi tillsammans kommer att stärka våra positioner på den allt mer konkurrensutsatta marknaden för värmepumpar i Europa. Det finns också stora möjligheter att skapa synergieffekter genom att utveckla gemensamma tekniska plattformar och kombinera inköp.

Danfossgruppen kommer att fortsätta leverera värmepumpsteknik till Stiebel Eltron. Man kommer också att fortsätta distribuera värmepumpar under varumärket Danfoss på ett antal utvalda marknader, inkluderat Danmark. 

Kim Fausing, Danfoss President & CEO, säger:
- Värmepumpmarknaden och arbetet med att utveckla och leverera teknik till den globala värmepumpindustrin kommer även fortsättningsvis vara viktig och en möjlighet till tillväxt för Danfoss. Genom den här försäljningen har vi tagit nästa steg i att renodla vår strategi och säkerställt vårt fokus på värmepumpsaffären.

Magnus Glavmo, Vice President Operations, Danfoss Värmepumpar AB, tillägger:
- Vi är glada över att bli en del av Stiebel Eltron Group, eftersom vi ser att vi kommer att spela en viktig roll i koncernens framtid.

Företagen meddelar att man också är överens om att inte avslöja priset för försäljningen. Utveckling och tillverkning av värmepumpar kommer även fortsättningsvis att ske i befintliga anläggningar, med Arvika, Sverige som ”center of excellence” för bergvärmepumpar och Holzminden, Tyskland med fokus på gruppens utveckling av luft-, vatten- och ventilationsteknik. Thermia kommer att vara Stiebel Eltron Groups varumärke i Norden. Beslut om vilka varumärken som skall användas på andra marknader kommer att tas med hänsyn till förutsättningarna på respektive marknad

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • knapp
  • Kylma
  • Bravida
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se