Sveriges officiella informationskanal för F-gasförordningen

Publicerad: 17 Dec 2014
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har beslutat skapa en neutral informationskanal för den nya F-gasförordningen och dess tillämpning i Sverige. Under första kvartalet 2015 beräknas www.alltomfgas.se vara uppe.

- För att genomförandet av den nya F-gasförordningen ska bli lyckosam är det oerhört viktigt att alla inblandade parter har information om vad som gäller och vilka förändringar som den nya F-gasförordningen för med sig, säger Johan Landé vid Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är också viktigt att informationen blir rätt och tydlig från början. Det är därför som vi fattat beslut om att upprätta hemsidan www.alltomfgas.se , med underrubriken ”Sveriges officiella informationskanal för tillämpning och tolkning av F-gasförordningen”.

På hemsidan kommer man bland annat finna: 

 • Praktisk tolkning av myndighetsbestämmelser i samband med F-gasförordningen
 • Lösningar och rekommendationer, så kallade ”Guidelines” på olika problem som kommer av den nya förordningen
 • Bedömningsmall av en befintlig anläggnings kvalitet och kondition som hjälp när beslut behöver tas om konvertering, ombyggnad eller utbyte
 • Checklista – förebyggande underhåll
 • Frågor och svar om nya F-gasförordningen
 • Informations- och utbildningsmaterial för tekniker respektive konsulter och konstruktörer

- Informationen kommer vara neutral och samordnas med ett stort antal myndigheter och organisationer. Målsättningen är att på detta sätt skapa en informationskanal som ska kunna användas av tillverkare, installatörer, brukare och myndigheter, avslutar Johan Landé. 

Hemsidan kommer att öppnas upp under första kvartalet 2015.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Panasonic
 • Kylma
 • Ny annons
 • Ahlsell
 • knapp
 • AQS Produkter
 • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se