Stora mängder köldmedium importeras illegalt till Europa

Publicerad: 2 Maj 2016
En av de ledande köldmedietillverkarna hävdar att köldmedium motsvarande 10 miljoner ton CO2(e) importerades illegalt till EU under 2015. Enligt dem är den siffran dessutom något i underkant, troligtvis är den faktiska mängden betydligt större än så.

F-gasförordningen styr från och med 2015 hur mycket köldmedium som får importeras till, respektive tillverkas inom, EU. Importen och tillverkningen får bara utföras av registrerade företag vilka har fått tilldelats sig kvoterade mängder. 

Gränsen definieras i CO2(e) och Honeywell hävdar nu att den gränsen överskreds med över 5% under 2015, motsvarande mer än 2500 ton R404A eller 7700 ton R134a. Oron hos Honeywell för den stora mängden illegalt importerat köldmedium ska även delas av en annan ledande köldmedieleverantör, Chemours, som menar att de också sett indikationer på företeelsen.

Honeywell säger till Cooling Post  att man har baserat sina beräkningar på publik data, såsom bl a exportsiffror från Kina. Beräkningarna och jämförelserna som man kunnat göra visar på en stor differens mellan vad som borde finnas på marknaden och vad som faktiskt tycks landa på marknaden inom EU. Man ska också fått direkta uppgifter om företag som importerat köldmedium illegalt och erbjudit dessa på marknaden. Siffran 10 miljoner ton CO2(e) menar man är en konservativ uppskattning, den faktiska mängden är sannolikt högre.

En anledning till den illegala importen är bristande marknadskontroller, säger företrädare för Honeywell. Lagstiftningen finns på plats men det saknas verktyg och system för att följa upp efterlevnaden. Tullmyndigheterna i de respektive medlemsländerna inom EU har till exempel små möjligheter att på ett effektivt sätt kontrollera huruvida ett företag har en kvot med köldmedium att importera, eller hur mycket av den årliga kvoten som redan importerats. Skulle ett företag ertappas med att överskrida sin kvot kommer man inför nästa år att få kvoten minskad med en mängd som motsvarar den dubbla mängden illegalt importerat köldmedium.

De stora köldmedietillverkarna arbetar nu för att få myndigheterna att reagera på den illegala importen. Man försöker även väcka medvetenhet inom branschen, bland annat har Honeywell sjösatt ett program med Auktoriserade Återförsäljare.

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se