Stockholms första plusenergihus klara för inflyttning

Publicerad: 3 Jun 2019
Spjutspetsteknik och design går hand i hand i Stockholms energisnålaste hus som nu står klara i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem har byggt stadens första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med – två plusenergihus med 43 lägenheter.

730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. Husen är fyllda med bästa tänkbara miljötekniska lösningar för att kunna skapa och återvinna så mycket energi som möjligt, bland annat bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av matavfall till biogas.

– Det här är det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande. De system inom energisnålt byggande som vi har testat tidigare har här kombinerats i en ny helhetslösning, säger Björn Ljung (L), styrelseordförande i Stockholmshem.

Formgivningen samspelar med den tekniska funktionen. Arkitekter är DinellJohansson. 
– Taknockarna har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solenergi. Formen följer funktionen och blir intresseväckande på köpet. Inglasade verandor löper längs hela lägenheten med utgång från varje rum. Förebilden är den traditionella bostaden i vårt klimat där ouppvärmda utrymmen ger utökad boendeyta under den varmare delen av året – klimatsmart, säger Morten Johansson på DinellJohansson.

Stockholmshem vill också uppmuntra de boende till en hållbar livsstil. På gården finns gemensamma odlingslotter. Plats för cyklar prioriteras kring husen och på balkongerna finns krokar speciellt för cyklar. Här väntar också ett ekfat fyllt med jord för egen odling.

– Vi anordnar VIP-kvällar där vi berättar hur husen fungerar och i höst bjuder vi också våra hyresgäster på ett par inspirationsföreläsningar, exempelvis om återanvändning och balkongodling, säger Patrik Andersson chef för Bygg & Teknik.


Korta fakta om Stockholmshems plusenergihus

43 hyreslägenheter i två hus på Labradorgatan i Norra Djurgårdsstaden
Husen består av lägenheter i storlek från ett till fyra rum och kök
Arkitekt: Dinelljohansson
Energi och installationer: Incoord
Entreprenör: Skanska

Fakta om några av de miljötekniska lösningarna
För att spara energi har plusenergihusen ett extra bra klimatskal, bland annat välisolerade fönster och väggar
730 kvm solceller på tak och väggar beräknas ge totalt mer än 85 000 kwh per år som driver värme, varmvatten och fastighetsel
Taknockarna är vridna för att ge rakt södervända takytor – optimerade för att fånga solenergi
Takvinkeln på 30 grader är inom det optimala omfånget för högeffektiva solceller med kiselteknik
Solvända gavlar kläs delvis med solceller med teknik som minskar skuggkänslighet (norrvända gavlar kläs med gallerpaneler för klätterväxter)
Sedumtak som fördröjer dagvattnets väg via en regnbädd (rain garden) mot Husarviken
Husen är förberedda för och kan kompletteras med tysta, mindre vindkraftverk vid husnocken

Bergvärme säsongslagrar energi via överskottsvärme från växelriktare till solceller
FTX – ventilation med värmeåtervinning. FTX ventilationssystem återvinner frånluftens värme med upp till cirka 85 procent och bidrar till bättre inomhusluft. Effektiva filter rensar föroreningar, damm och pollen

Fastighetsel köps som förnybar el via Bra Miljöval
Relativt stora fönster, ljusslits ovanför rumsdörrar till korridoren och ljust parkettgolv ger ett bra dagsljusklimat
Uppvärmning av husen sker i huvudsak via vattenburna radiatorer/element, så kallade konvektorer, och den värme som hyresgästen alstrar
Spillvattenvärmeväxlare – återvinner värme från duschar, avloppsvatten med mera och förvärmer inkommande kallvatten
Effektiva volymkökskåpor ger lägre ventilationsflöde och därmed lägre energiförbrukning
Avfallskvarn för biologiskt köksavfall med separat avlopp för effektivare produktion av biogas
Förutom källsortering och miljörum för elektronik, glas, kartong m.m. har kvarteret en sopsugsanläggning för tidningar, restavfall och plast. Härifrån transporteras avfallet under marken vilket betyder färre tunga fordon i området
Tvättstugorna är utrustade med energisnål tvätt- och torkutrustning och har automatdosering av miljövänligt tvättmedel
Husen har många mätare, bland annat rumstemperaturmätare i alla lägenheter för att kunna optimera driften för ett energisnålt hus

 

Annons
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se