Hög fart på värmepumpförsäljningen

Publicerad: 19 Apr 2018
2018 har börjat starkt för värmepumpsbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar.
Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har varit god under första kvartalet 2018 och ökat med 15 procent. Enligt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som sammanställer försäljningsstatistiken, är en bidragande faktor till den stora försäljningsökningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme) en rekyl efter stoppet för bergvärmeborrning i Stockholm. Stoppet hävdes i december och de stoppade bergvärmeinstallationerna har nu fått tillstånd att genomföras. Försäljningen av bergvärmepumpar minskade med 11 procent under fjärde kvartalet 2017. Under perioden ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 8 procent. Försäljningen av frånluftvärmepumpar följer till stor del nybyggnaden av småhus. 
 
Försäljningen under första kvartalet för olika produktslag:
Totalt 12 % 
Luft-vattenvärmepumpar: 15 % 
Frånluftsvärmepumpar: 8 % 
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar): 15 %
 
Under första kvartalet ökade försäljningen i fastighetssegmentet med 3 procent.
- I ljuset av att försäljningsökningen inom fastighetssegmentet förra året låg på hela +14 procent är en ökning med 3 procent acceptabelt, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vår förväntan är dock att ökningen kommer accelerera under andra kvartalet då konsekvenserna av det tidigare borrstoppet i Stockholm helt försvunnit.
 
Den totala försäljningen uppdelad på villa/fastighet är 13% respektive 3 %
Sett enbart till villamarknaden och de olika värmepumpsslagen fördelar sig försäljningen enligt följande:
Luft-vattenvärmepumpar: 14 %  
Frånluftsvärmepumpar: 8 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar): 18 %  
 
Under första kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 1,5 miljarder kronor, vilket är en ökning 12 procent. Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Fastighet
  • Ny annons
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se