Frikyla när SMHI och norska väderinstitutet investerar i ny superdator

Publicerad: 1 Feb 2019
Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i sitt samarbete. För första gången investerar man en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn beskrivs som ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

– SMHI och det norska väderinstitutet har under senare år utvecklat ett världsunikt samarbete kring prognosproduktion. Nu tar vi nästa steg och investerar gemensamt i nästa kraftfulla superdator, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.

– Samarbetet mellan SMHI och MET kring både prognosproduktion och superdatorer visar värdet av internationellt samarbete. Prognoserna blir bättre och vi använder både kompetens och resurser effektivt, säger Roar Skålin, generaldirektör för Meteorologisk institutt, (MET).

Den nya superdatorn blir mer än dubbelt så kraftfull som båda ländernas nuvarande superdatorer tillsammans. Datorn består av två delar, Cirrus respektive Stratus, där den förstnämnda står i SMHIs datorhall i Norrköping och den andra på NSC, Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet. NSC sköter också inköp och drift av superdatorn. MET anskaffar dessutom ett tredje kluster, Nebula, för sin forskning. SMHIs forskningsavdelning kommer att dubblera sin datorkraft, eftersom forskarna snart får ta över hela SMHIs nuvarande superdator Bifrost

– Superdatorn Cirrus-Stratus-Nebula är just nu Sveriges fjärde snabbaste dator. Den består av ett kluster av 880 servrar med vardera 64 processorer, totalt drygt 56.000 stycken, säger Tomas Karlsson, chef för Säkerhet och IT-arkitektur på SMHI.

Superdatorn kommer till största delen att användas till ländernas gemensamma meteorologiska modell, och båda institutens oceanografiska modeller. Den kommer också att användas till svenska Försvarsmaktens och Strålsäkerhetsmyndighetens modellkörningar.

– Vi kommer att kunna öka mängden indata till våra prognoskörningar, vilket kan förbättra träffsäkerheten ytterligare. Vi kommer också att kunna uppdatera prognoserna varje timme istället för var sjätte timme som vi gör nu, fortsätter Bodil Aarhus Andrae.

Den nya vädermodellen ska köras i full drift på den nya superdatorn under hösten. Den nya superdatorns energieffektivitet beskrivs som dubbelt så bra som dess föregångare tackvare att kylningen av datorhallen sker med ”frikyla”. 

Annons
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se