SKVP vill se undantag för värmepumpar - annars nås inte miljömålen

Publicerad: 2 Feb 2018
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har i brev till Naturvårdsverket begärt att svenska staten till Europeiska Unionen ska verka för lättnader i F-gasförordningen för värmepumpar. Skälet är den utsatta situation som värmepumpsbranschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier.

Värmepumpsbranschen är till skillnad mot industriell kyla, kommersiell kyla och luftkonditionering en förhållandevis liten bransch. Det har lett till att forskning och utveckling inom detta område inte fått samma prioritet som övriga segment. Konsekvensen av det är att material och produkter inte nått den utvecklingsnivå som krävs för att driftsäkra och energieffektiva system kan garanteras.

I brevet till Naturvårdsverket skriver SKVP att flera intressanta alternativ har identifierats, men ett flertal utmaningar och hinder specifikt för värmepumpområdet finns fortfarande att överbrygga:
- De flesta låg GWP-köldmedierna är brandfarliga i högre eller lägre grad. Något som i de flesta EU-länder skapar problem då varken byggregler eller branschstandarder ännu hunnit uppdateras och anpassas.
- Marknadspriserna på F-gaser har stigit enormt under året, i vissa fall med upp mot 1000%. Trots detta har det visat sig att flertalet aktörer inom branschen, allt från tillverkare, via grossister till installatörer allt oftare har svårt att få tag på erforderliga mängder med köldmedium för att säkra leveranser av utrustning och driften av anläggningar.
- Användandet av låg GWP-köldmedier kräver en i stort sett helt ny konstruktionslösning. En lösning som inte bara behöver ta hänsyn till tekniska, och säkerhetsmässiga utmaningar utan även kraven på hög energieffektivitet och driftsäkerhet.
- Nödvändiga komponenter såsom kompressorer och värmeväxlare har av tillverkarna så här långt främst utvecklats mot områdena industrikyla och luftkonditionering. Det relativt sett mindre segmentet värmepumpar har tills nyligen varit i stort sett oprioriterat. Konsekvensen av detta är en brist i tillgång på nyckelkomponenter både till antal och kapacitet.

En direkt konsekvens av detta kan bli att övergången till fossilfri uppvärmning hindras till förmån för, i de flesta fall, fossila alternativ. Något som under utrustningens livslängd kommer innebära dubbelt så höga emissionsvärden jämfört med ett alternativ baserat på värmepumpar. Alltså helt i konflikt med hela grundtanken kring genomförandet av F-gasförordningen, skriver SKVP.

Annons
Din ort
Fastighet AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • Ny annons
  • Ny annons
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se