SKVP lämnar synpunkter på förslaget till ny svensk f-gasförordning

Publicerad: 22 Maj 2015
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, har svarat på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Bland annat ger man tummen upp för företagscertifikat på mobilsidan, men man vill även se en ökad flexibilitet gällande tidsperioderna för de återkommande kontrollerna.

Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen. De viktigaste delarna i förslaget kan sammanfattas enligt följande:

 

·         Bestämmelser om ozonnedbrytande ämnen lyfts ur till en egen förordning

·         Företagscertifikat införs för mobilsidan

·         Utökning av behörighetsområde för mobil luftkonditionering i fordon (upp till 20 ton CO2e) för personer med Kategori V

·         Benämningen enhetsaggregat ersätts med hermetiskt sluten utrustning

·         Föranmälan till miljöförvaltningen, 10 kg ersätts med 14 ton CO2e

·         Rapportering till miljöförvaltningen, gränsen 10 kg ersätts med 14 ton CO2e

·         Uppdateringar i miljöbalken och i förordningen om miljösanktionsavgifter (MSA)

 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen skriver i sitt remissvar att man ställer sig positiva till förslaget i stort men har lämnat en del synpunkter varav de viktigaste är:

· Återanvändning av återvunnet köldmedium – får endast göras om köldmediets kvalitet kan verifieras. Annars får köldmediet endast användas i samma system det avtappats från eller skickas för destruktion
· Krav på förebyggande underhåll i samband med periodisk läckagekontroll
· Införande av kontrollmånad vid periodisk läckagekontroll istället för som idag ett specifikt datum 
· Upprättande av ett nationellt elektroniskt register dit all rapportering sker i stället för till varje kommuns miljöförvaltning.
· Tydligt ställda kompetenskrav för arbeten med alternativa köldmedier (ej f-gaser)
· Förändringar av miljösanktionsavgifter (MSA) så att överträdelsens art blir proportionerlig. Hårdare avgifter för t ex att inte ha certifikat och att inte rapportera. Lägre avgifter för att inte ha skickat in årligt intyg eller att vara ringa försenad med kontroll eller rapportering.

Den som vill läsa hela remissvaret hittar det på www.skvp.se

Annons
Din ort
AQS Ny annons Mitsubishi
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp
  • SLS
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se