Skriande behov av personal – fortsatt högkonjunktur

Publicerad: 3 Apr 2019
Med de orden kan man summera resultatet av de intervjuer som analysföretaget Industrifakta AB nyligen genomfört med ett drygt 40-tal av föreningens medlemsföretag.

Lite mer i detalj svarar Svenska Kyl & Värmepumpföreningens medlemmar att de omedelbart skulle kunna nyanställa tekniker motsvarande 20% av nuvarande arbetsstyrka. I antal motsvarar det ca. 1200 personer, den högsta siffran som någonsin uppmätts. På fem års sikt ser man ett behov att anställa närmare 3000 personer, eller 600 personer per år. Även det högre än någonsin tidigare.

Samtidigt ser högkonjunkturen ut att bestå för kyl- och värmepumpsbranschen då ingen av de tillfrågade företagen ser någon minskning i efterfrågan från sina kunder. I stället ser hela 4 av 10 en ökning i efterfrågan medan övriga 6 av 10 förväntar ett oförändrat marknadsläge.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se