Skadekostnader för värmepumpar ökar enligt Folksam

Publicerad: 2 Sep 2020
Folksam har genomfört en stor granskning av värmepumpar som säljs på den svenska marknaden. Av nära 70 testade pumpar får 20 stycken Folksams märkning Bra val. Folksam säger även att man ser att skadekostnaderna för enskilda värmepumpsskador ökat de senaste åren.

Antalet inrapporterade värmepumpsskador till Folksam har minskat med nästan en tredjedel mellan 2016–2019. Under samma period har däremot den genomsnittliga kostnaden för en värmepumpsskada ökat med 54 procent.

– Att Folksams kostnader för varje enskild skada har gått upp så här pass mycket har till stor del att göra med att det inte finns tillräckligt många värmepumpstekniker vilket driver upp företagens kostnadsläge, vilket i sin tur får genomslag i den slutliga notan för kunden. Det har även att göra med att köldmediepriserna stigit kraftigt liksom reservdelspriserna, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

När Folksam har gått igenom sin skadestatistik för värmepumpar syns både enklare skador såsom trasiga växelventiler eller kretskort som behöver bytas ut, men även svårare skador som uppstått i värmepumpens kylkrets.

–Vi skulle se ett stort värde av kvalitetssäkring för de värmepumpar som säljs. Det kan även bli en kostsam historia för den enskilde kunden om en värmepump går sönder mitt i vintern och man måste gå över till ren eldrift under en längre period då det är brist på tekniker, säger Erik Arvidsson.

Folksam har totalt jämfört 68 värmepumpar utifrån fyra kriterier; effektivitet, miljö, funktion och garanti. Alla pumpar som ingår i jämförelsen är godkända, men några sticker ut med högre poäng. Dessa har därför fått klassningen Bra val. Totalt är det 20 värmepumpar som blir Bra val.

För att välja rätt pump är det viktigt att tänka på är att ta hänsyn till husets geografiska läge, klimat, omgivning men också hustyp, husets energibehov och skick, befintliga värmesystem och inte minst den egna ekonomin.

– En värmepump är en relativt stor investering och det är inte helt lätt att orientera sig i värmepumpsdjungeln. Dessutom har olika pumpar olika effekt på klimatet. Därför vill vi med den här jämförelsen underlätta för våra kunder att göra ett hållbart val, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd om en värmepump behöver repareras:
Hör av dig till ditt försäkringsbolag direkt när du får, eller misstänker, en skada på din värmepump.
Kontrollera på värmepumptillverkarens hemsida att reparatören är serviceombud för märket.
Kontrollera att reparatören har de certifieringar som krävs, se www.incertonline.se.
Reparatören bör även vara ansluten till branschorganet www.skvp.se.
I vissa fall ska reparatören även vara ackrediterad av Swedac för tryckkontroll.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Kylma
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se