Sens-gruppen har tilldelats ett projekt av Catena i Linköping

Publicerad: 2 Sep 2020
Sens har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal energilösning som bygger på återvunnen restvärme från deras egen kylaproduktion.

Projektet kommer innebära signifikanta miljövinster för Catena och Sens säger sig vara mycket stolta över att deras idéer och tekniker kan användas i projektet för att stötta en hållbar utveckling. Projektet kommer innebära en avveckling av fjärrvärmen i tre huskroppar om totalt 60 000m2, och denna ersätts med värmeåtervinning från befintliga kylaprocesser. Catena kan därmed dra nytta av den spillenergi de tidigare haft från sina kyl- och fryslager.

Sens kommer använda sig av en teknik med sk borrhålslager, där berggrunden används som ett batteri för energi. Lagret kommer omfatta ca 50 hål som totalt blir 15 000 meter långa, och det kommer anslutas till byggnaderna med värmekulvertar. Genom att ett borrhålslager används blir det möjligt att spara överskottsenergi mellan varma och kalla säsonger.

Systemet kommer ha mer än 100% effekttäckning, och det minskar den köpta energin för uppvärmning med mer är 90% för kunden. Det betyder att systemet gör kunden helt autonom avseende uppvärmning, till en kraftigt minskad kostnad.

- Det är fantastiskt att vi fått förtroendet från Catena att bygga den här anläggningen. Den kommer spara stora mängder energi, och därmed bidra till en minskad energianvändning. Sens lösningar med ett ”energibatteri” i berget börjar nu användas på fler och fler platser, och vi tror detta kommer ha en stor inverkan på energianvändningen för uppvärmning i Sverige i framtiden, säger Calle Wellenius VD på Sens.

Systemet kommer byggas under vintern och kommer slutlevereras till Catena våren 2021. Entreprenadvärdet är i storleksordningen elva miljoner kronor.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Bravida
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se