SENS bygger ett nytt energisystem för Husab Byggnads AB

Publicerad: 26 Sep 2019
SENS har fått i uppdrag att bygga ett helt nytt energisystem för Husab Byggnads AB. Projektet i omfattar 308 lägenheter i fyra huskroppar med en total yta om 35 400 kvm, och den totala entreprenaden är på ca 9 miljoner. SENS kommer att leverera en lösning baserad på både frånluft och fjärrvärme.

Systemet är baserat på en kombination av SENS tekniklösningar, och frånluftslösningar från Högfors GST. Den totala energibesparingen kommer uppgå till 1 550 MWh, och projektet kommer leda till ett förstärkt driftnetto för Husabs uppdragsgivare. Projektet innebär även att dyra eluppgraderingar kan undvikas, och att betydande miljövinster kan uppnås. 

- Vi är mycket glada att vi fått förtroendet av Husab att genomföra det nya energisystemet. Det kommer att ge vår kund inte bara ett robust och framtidssäkrat system, utan även ett bättre driftnetto och en minskad miljöpåverkan. Det är dessutom otroligt roligt att vi får chansen att kombinera vår och GST Högfors lösning för bästa möjliga miljöprestanda, säger SENS VD Göran Beronius.

Annons
Din ort
Mitsubishi Fastighetsmässan AQS
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se