Satsning på absorptionskyla i Sundsvall

Publicerad: 17 Aug 2018
Sundsvall Energi har tillsammans med fastighetsbolaget Peritas tecknat avtal gällande absorptionskyla, det vill säga värmedriven kyla. Anläggningen, som beskrivs som unik i Sverige, kommer att installeras i samband med byggnationen av ett nytt företagshotell i Nacksta.

- Sundsvall Energi kommer att installera det första exemplaret i Sverige i den här fastighetsskalan. Absorptionskyla finns sedan tidigare, men inte designad för enskilda fastigheter i den här storleken. Nu kommer vi tillsammans med Peritas att vidareutveckla produkten för att därefter utvärdera och i ett senare skede erbjuda produkten på marknaden, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

En absorptionskylmaskin fungerar enligt samma princip som en konventionell kylmaskin, men drivs med värmeenergi istället för el. Kylmaskinens behov av värme är den direkta motsatsen till fjärrvärmenätets. När behovet av kyla är som högst, är behovet av värme i fjärrvärmenätet som minst.

- Vi ser en ökad efterfrågan på komfortkyla, vilket i sin tur lett till att vi tittar på att göra kyla av värme, det vill säga att producera kyla med värmedriven absorptionsteknik, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

En fördel med tekniken är att man kan använda överskottsvärme istället för el. Dessutom kan kraftvärme upprätthållas under en längre tid på året i takt med att kapacitet och efterfrågan på absorptionskyla växer.

- Samarbetet med Sundsvall Energi medför att vi kan erbjuda våra hyresgäster ett behagligt inomhusklimat samtidigt som miljövinster uppnås, säger Andreas Fornell, förvaltningschef vid Peritas.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Kylma
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se