Samarbete mellan Rise och KVI ska synliggöra potentiell energibesparing hos värmepumpar

Publicerad: 5 Dec 2018
Rise Research Institutes of Sweden utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.

Rise har lång erfarenhet av att prova luft/luftvärmepumpar och är ett av få labb som kan prova i kalorimeterkammare enligt kompensationsmetoden, vilket är benämningen på provmetoden som används i detta test. Denna metod är en vidareutveckling av tidigare provmetod som har använts vid publicering av testdata för luft/luftvärmepumpar på Energimyndighetens hemsida. Den största fördelen med kompensationsmetoden beskrivs vara att värmepumpen under testerna tillåts använda sitt inbyggda styrsystem för att erhålla önskad temperatur, precis som den gör i vanliga installationer i småhus och villor.

Mätresultat för olika driftsfall används för att beräkna möjlig energibesparing och årsvärmefaktor för tre olika typhus på tre olika orter i Sverige. Dessa hus har ett maximalt effektbehov på 4, 6 och 8 kW och är lokaliserade i Malmö, Stockholm och Luleå. Målet är att leverera jämförbara resultat för dessa tre svenska orter.

Samtliga värmepumpar provas på Rise Energi och cirkulär ekonomi, sektionen för hållbara energisystem i Borås. Provningen sker enligt kompensationsmetoden där tillämpbara delar ur EN-14511 och EN-14825 appliceras.

Resultat kommer kontinuerligt publiceras på KVIs hemsida.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se