SaltX tecknar utvecklingsavtal med tysk partner

Publicerad: 23 Jul 2019
Energilagringsbolaget SaltX Technology ingår ett gemensamt utvecklingsavtal med Steinmüller Engineering GmbH för att bygga ett termiskt energilager baserat på Nano-coatat salt. Parterna har skrivit en gemensam utvecklingsplan där det första steget är att bygga en för-kommersiell pilot under 2020, där den tyska marknaden prioriteras.

Steinmüller är ett europeiskt ingenjörsföretag med fokus på storskaliga kraftanläggningar till energibolag och tillverkningsindustrier. Bolaget planerar nu för "energiewende" - ett program för övergång till förnybara energikällor i Tyskland - och de tror att termiska energilager baserat på Nano-coatat salt kan vara en viktig del av lösningen.

"Vi ser att SaltX patenterade teknik för att lagra energi i Nano-coatat salt kan vara en viktig del i energiomställningen. Vi vill nu utforska denna energilagringsmöjlighet ytterligare", säger Benedikt Tressner, Department Manager Consulting, Steinmüller Engineering

Parterna kommer att identifiera potentiella kunder under hösten 2019 med målet att inleda och bygga ett för-kommersiellt system under 2020.

"Jag är mycket stolt över partnerskapet med Steinmüller. Det är en mycket kompetent partner som kommer att hjälpa oss att kommersialisera EnerStore på den tyska marknaden. Piloten hos Vattenfall i Berlin var ett viktigt steg för oss som tog oss i rätt riktning. Nästa steg är att lära av den piloten och bygga för-kommersiella piloter tillsammans med strategiska partners på nyckelmarknader", säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se