Royal Imtech N.V. säljer Imtech Nordic

Publicerad: 18 Aug 2015
Royal Imtech N.V. har skriver i ett pressmeddelande att man har avyttrat samtliga aktier i Imtech Nordic. "Det här ett noggrant planerat interimistiskt steg för att omgående och definitivt skapa stabilitet i Imtech Nordic och skilja den lönsamma nordiska verksamheten från det problemtyngda holländska moderbolaget och omedelbart säkra Imtech Nordics finansiering" säger man vidare.

Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, uppges vara fortsatt opåverkade av denna situation. Samtliga rättigheter, förpliktelser och åtaganden i alla de avtal bolaget har idag kommer fortsatt gälla intakt. Imtech Nordic beskrivs vara ett lönsamt och självförsörjande bolag med säkrad finansiering och fortsatt positiva resultat på årsbasis. Händelserna inom den holländska koncernen påverkar inte Imtechs avtal och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland.

Beslutet att avyttra aktierna är ett intermistiskt steg för att skapa stabilitet för Imtech Nordic före en slutlig överföring till en ny långsiktig ägare. Förhandlingar med nordiska institutioner är långt framskridna och ytterligare information förväntas tillkännages inom en snar framtid.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • SLS
  • Kylma
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se