Rekordorder för Malmberg Geoenergi

Publicerad: 14 Apr 2016
Malmberg vinner en av sina största totalentreprenader någonsin inom affärsområdet Geoenergi. Det är ett av de större bostadsområdena i centrala Malmö med totalt 900 lägenheter som kommer försörjas med värme och varmvatten med hjälp av bergvärme i kombination med fjärrvärme

Arbetet med att borra energibrunnar ner till 300 m djup har redan satts igång och hela projektet beräknas vara slutfört i december 2016.

Malmberg ansvarar för systemdesignen utifrån grundläggande effektdata från konsultföretaget Geoenergiprojekt i Malmö. Det totala effektbehovet uppgår till 2,5 MW och värmepumpar med total effekt på 1,5 MW installeras. Värmepumparna kommer hämta 50 % energi från energibrunnarna och 50 % energi från frånluftsenergin. När värmepumparna inte producerar värme eller varmvatten magasineras frånluftsenergin i energibrunnarna som då kan liknas vid en stor termos (borrhålslager). Återvinningen är i drift hela året och sommarenergin som magasineras används sedan vintertid till värmeproduktion. Geoenergi är ett unikt system för att lagra energi över säsong. Malmbergs genomtänkta systemdesign innebär också smarta och flexibla funktioner som bland annat möjliggör att kunden kan välja energislag baserat aktuellt energipris. Total energibesparing beräknas till 70%.

Sara Malmberg, vd på Malmberg Borrning AB, säger i en kommentar:
- Det här är en prestigeorder för oss. Vi märker att intresset för miljövänlig geoenergi är enormt och det är extra kul att fastighetsbolagen i Sverige verkligen tar miljöfrågan på allvar för sina fastigheter. Denna order innebär också att vi behöver bli fler medarbetare. Vi söker industrirörläggare och montagepersonal.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se