Refparts Scandinavia tar in produktsortiment från Dräger

Publicerad: 21 Maj 2015
Refparts Scandinavia tar in Drägers produktsortiment gällande andningsskydd och mätinstrument för gaser för att, som företaget uttrycker det, möta kylbranschens behov av uppdateringar.

- Vi har märkt att kylbranschen behöver mer kunskap och uppdateringar på säkerhetsutrustning. Inte bara på industrisidan och för ammoniak, som vi har haft vårt fokus på, utan även övriga typer av kylsystem. Exempelvis har vi fått frågor på att använda flykthuvor vid Co2 system, som ju är direkt livsfarligt. Detta är en ren kunskaps- och utbildningsfråga som vi nu arbetar med framöver, säger Jan-Ove Öien, Refparts.

Refparts har tagit fram ett tryckluftsatt system ”Colt”  för användning vid kortare insatser, exempelvis sektionera av ventiler i maskinrum vid koldioxidläckage
- Utöver detta så är hel och halvmasker samt flykthuvor med kombinationsfilter produkter vi nu lagerför. Även gasmätning i volymprocent både för ammoniak och Co2 med portabla instrument att ha på bröstet är produkter som efterfrågats som vi nu börjar med.

Jan-Ove menar att serviceföretagen och industrierna måste bli mer informerade om att exempelvis filter är färskvara. Har en flykthuva ett bäst före datum som gick ut för kanske fem år sedan så bör man införskaffa nya.
- Detsamma gäller filter till hel- och halvmasker. Ofta sitter det ett filter på som är använt under lång tid och nya förpackade finns inte alltid i bilarna.  Även maskerna blir med åren försämrade i spännband och gummi. Att branschen använder rätt skydd ligger ju i allas intresse.

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Bravida
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se