Positiv trend för värmepumpar

Publicerad: 23 Apr 2020
2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. De segment som ökat mest är fastighetsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Försäljningen av luftvattenvärmepumpar ökade kraftigt under första kvartalet, + 37 procent. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har brutits, och under första kvartalet ökade försäljningen med 7 procent. För vätska-vattenvärmepumpar ligget försäljningen i nivå med föregående år.

- Än så länge kan vi inte se någon påverkan på försäljningen med anledning av Coronaepidemin, men prognosen är att även vår bransch kommer att påverkas negativt säger Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2020 ökade försäljningen inom detta segment med 32 procent. 

Under första kvartalet 2020 såldes värmepumpar för 1,9 miljarder kronor i Sverige, vilket är 12 procent mer än motsvarande period 2019.
 

Annons
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se