Positiv marknadstrend för värmepumpar i Danmark

Publicerad: 25 Apr 2018
Försäljningen av värmepumpar i Danmark ökade kraftigt under 2017 enligt den danska branschorganisationen Tekniq samt Varmepumpefabrikantforeningen. Särskilt är det marknaden för luft/vattenvärmepumpar som sägs ha tagit ordentlig fart under det gångna året.

Mer än 6200 danska husägare sade ja till att få installerat en luft/vattenvärmepump under 2017 vilket är en ökning med hela 59% jämfört med tidigare år. Även försäljningen av luft/luftvärmepumparna ökade markant, från 21396 under 2016 till 35504 under 2017.

Enligt branschorganisationen är den stigande försäljningen ett tydligt tecken på att inställningen till värmepumpar förändras i Danmark, från att vara något man kompletterar uppvärmningen av sommarhuset med till att bli ansett som en grön helårsvärmelösning.

- Det är en viktig utveckling vi ser, för värmepumparna är idealiska vid en utfasning av olje- och gaspannor, säger Simon O. Rasmussen, vicedirektör för Tekniq.

Tillväxten tillskrivs dels det rådande och förbättrade konjunkturläget i landet, dels att tilliten till den nya tekniken växer i Danmark. Det menar i alla fall Lars Abel, sekretariatschef för Varmepumpefabrikantforeningen.

- Försäljningen av reservdelar till olje- och gaspannor ökade under krisåren, vilket jag bara kan tillskriva det faktum att många ville låta köra pannorna lite längre för att på så sätt skydda den stora investering man gjort. Med bättre en bättre samhällsekonomi och bättre lånemöjligheter så märker vi nu ett större intresse för värmepumpar.

Han understryker att de danska husägarna har blivit mer medvetna om grön energi och CO2-utsläpp och undersöker olika möjligheter.

- Här är det avgörande att värmepumparna inte längre är nya på marknaden utan omtalas mycket positivt och som en beprövad och välfungerande teknologi, säger Lars Abel vidare.

Både hos Tekniq och Varmepumpefabrikantforeningen råder dock enighet om att det finns en stor outnyttjad potential för värmepumpar i Danmark. Endast 2,7% av de samlade danska småhusen för året-runt-boende värmdes med värmepumpar per den 1 januari 2017.

- Marknaden är långt ifrån mättad och potentialen är stor. Olje- och gaspannor ska bytas ut och de utgör en stor del av marknaden. Därtill kommer också att husägare prioriterar komfort i en grad som vi inte upplevt tidigare. Men utvecklingstakten kommer att påverkas av faktorer som elavgifter och ekonomiska ramvillkor, säger Simon O. Rasmussen.

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Fastighet
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se