Passivhuscentrum i Västra Götaland avvecklas

Publicerad: 26 Sep 2017
Efter tio års intensivt arbete för energieffektivt byggande i Sverige, har Passivhuscentrum Västra Götaland uppnått sitt övergripande mål. Huvudägaren Alingsås kommun väljer nu tillsammans med Västra Götalandsregionen att lämna över stafettpinnen - då regeringens anslag för att främja ett nationellt center för hållbar byggnation går till en annan aktör. - Vi har fått vara med och påverka hela landets byggande, och det kan vi vara stolta över, säger Daniel Filipsson, styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus.

Under ett decennium har Alingsås kommun tillsammans med Västragötalandsregionen stått bakom en av Sveriges ledande verksamheter för att främja hållbart och energieffektivt byggande, Passivhuscentrum i Västra Götaland. Målet har varit att bana vägen för ett mer hållbart byggande i regionen, men att på sikt också göra frågan aktuell på riksnivå med målet att ett nationellt center skulle formas. Så har nu också skett.

Efter initiativ från bland andra Passivhuscentrum gick Boverket under sommaren ut med ett anslag för att öppna möjligheter för ett Informationscentrum för hållbart byggande. 
- Vi har en stark kompetens på plats i Alingsås och diskuterade därför om Passivhuscentrum själva skulle söka. Men så som utlysningen var upplagd så strider den mot bolagets bolagsordning, mot konkurrenslagens regler och lagen om offentlig upphandling. Styrelsen för AB Alingsås Rådhus, huvudägare för Passivhuscentrum i Västra Götaland, beslutade därför enhälligt tillsammans med Västra Götalandsregionen att avstå att skicka in ansökan, säger Joakim Järrebring, vice styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus.

Informationscentret hamnar nu hos Svensk Byggtjänst.

Alingsås kommun har uppfört flera fastigheter i så kallad passivhusteknik. Bland annat har kommunen byggt Nordens första nollenergiskola i passivhusteknik, och det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem har renoverat ett helt miljonprogramsområde enligt passivhusteknikens normer för att nämna några. Något som bland annat resulterat i flera nationella och internationella utmärkelser.
- Kompetensen och byggtekniken har uppmärksammats från bland andra kungaparet och kronprinsessan Viktoria och prins Daniel som besökt oss och studerat tekniken med stort intresse. Flera privata aktörer, kommunrepresentanter och företrädare från Europa har inspirerats och tagit del av Passivhuscentrums kompetens, säger Joakim Järrebring, vice styrelseordförande i AB Alingsås Rådhus.

Styrelseordförande Daniel Filipsson fortsätter:
- Nu finns en nationell aktör som arbetar utifrån ett statligt uppdrag, därmed är nu vårt initiativ omhändertaget vilket var Passivhuscentrums mål. Därför så avvecklar vi nu vårt gemensamma projekt tillsammans med Västra Götalandsregionen.

I rollen som kommunalråd vill Daniel Filipsson (M) och även oppositionsrådet Joakim Järrebring (S) poängtera den betydelse som Passivhuscentrum haft för Alingsås.

- Vi vill gärna säga ett stort tack till all personal som bidragit med värdefulla insatser under åren. Därför är det med dubbla känslor vi konstaterar att det behöver avvecklas. Samtidigt välkomnar och gratulerar vi Svensk Byggtjänst, och lämnar över stafettpinnen till dem, som nu kan driva det hållbara byggandet vidare. Passivhuscentrum har genomfört sin uppgift som en pådrivande aktör inom passivhustekniken på ett föredömligt sätt. Det är nu dags att lämna över uppdraget till den part som nu fått statligt stöd, avslutar Daniel Filipsson. 

Annons
Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Kylma
  • knapp
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se