OVK missvisande – bättre inomhusluft kräver lagändring

Publicerad: 6 Sep 2018
– Ingen i Sverige ska behöva bo och arbeta i dålig inomhusluft. OVK-regelverket är förlegat och måste fokusera mer på att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, säger Britta Permats, VD för Svensk Ventilation, och efterlyser en lagändring.

Att inomhusluft är viktig för god hälsa och välbefinnande är de flesta överens om. En bra innemiljö ökar prestations– och koncentrationsförmåga samtidigt som trötthet, huvudvärk samt astma- och allergibesvär minskar. Men Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som infördes för 25 år sedan är förlegad menar Svensk Ventilation.

– Dagens OVK fokuserar på att ventilationsflödena svarar upp till samma standard som gällde när ventilationssystemet togs i drift, inte om inomhusluften är bra eller dålig, förklarar Britta Permats, VD för Svensk Ventilation, som menar att inomhusluften måste upp på den politiska agendan.

För att pejla intresset genomförde Svensk Ventilation under våren en enkät bland de åtta riksdagspartierna. Men trots att problemen med dålig inomhusluft är väl dokumenterade ger bara tre av åtta riksdagspartier ett proaktivt ja-svar på° frågan om de anser att lagen om obligatorisk ventilationskontroll bör förändras.

– Trovärdigheten i en OVK undermineras när den inte fungerar som avsett. Ingen i Sverige ska behöva bo och arbeta i dålig inomhusluft. Det är dags att regering och riksdag tar problemen med dålig inomhusluft på allvar, säger Britta Permats.

Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, men lagstiftningen för OVK har halkat efter.

– Boende, personal och elever förtjänar en bra inomhusluft och fastighetsägare, kommuner och kontrollanter måste ges rätt grundförutsättningar för att kunna säkerställa en hälsosam innemiljö. Ett första steg är att modernisera OVK- lagstiftningen, fastslår Britta Permats.

Fakta

• Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har funnits i över 25 år. Kontrollen infördes för att förbättra inomhusmiljön i byggnader och omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus och utförs med olika intervall beroende på ventilationssystem.

• I dagsläget kontrolleras främst att ventilationsflödena motsvarar dem som gällde när ventilationssystemet togs i drift. De flesta tycker det är bra att kontrollen finns, men många vill att innemiljö och hälsa ska inkluderas på ett bättre och tydligare sätt.

• Enkäten bland riksdagspartierna ingår i rapporten Bättre lag behövs för bättre luft, framtagen av Svensk Ventilation och Astma- och Allergiförbundet i juni 2018.

På bilden: Britta Permats, VD för Svensk Ventilation

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se