Ömangruppen förvärvar ACE-gruppen

Publicerad: 19 Jan 2018
Ömangruppen förvärvar ACE-gruppen, där de fyra bolagen ACE Energi & Klimat AB, ACE Energikonsult AB, ACE VS-Teknik AB och Kylteknik Kalmar AB ingår. Efter förvärvet har koncernen 200 medarbetare och förväntas omsätta drygt 400 miljoner.

Genom förvärvet av ACE-gruppen beskrivs ytterligare förutsättningar skapas för bolagets fortsatta expansion och utveckling inom energi- och miljöteknik i fastigheter samt fastighetsrelaterade servicetjänster till professionella fastighetsägare. Verksamheterna kommer att samlas under Ömangruppen.

– ACE gruppen och Ömangruppen kompletterar varandra väl geografiskt så väl som verksamhetsmässigt. Liksom Ömangruppen arbetar ACE gruppen med ett helhetsperspektiv hos sina kunder något som både skapar långsiktiga relationer och engagerade medarbetare. Det finns en lång tradition av småländskt entreprenörskap, engagemang och stort kunnande i bolagen. Tillsammans kommer vi nu att kunna göra något som är bra ännu bättre, säger Peter Arvidsson, VD i Ömangruppen.

– Vi är helt övertygade om att ACE-gruppens medarbetare med sin kompetens och erfarenhet kommer att bli en viktig del i det fortsatta byggandet av en framgångsrik koncern inom fastighetsteknik och service. I Ömangruppen känner vi en stor trygghet, de resurser som nu blir tillgängliga säkerhetsställer fortsatt tillväxt och utveckling säger Anders Bäckman VD i ACE-gruppen.

Efter förvärvet har koncernen 200 medarbetare och förväntas omsätta drygt 400 miljoner. Ömangruppen har kontor på femton orter och verkar i hela södra Sverige. Förvärvet uppges ha genomförts per den 15 januari 2018. 

(Foto/källa: Ömangruppen)

Annons
Din ort
Mitsubishi Fastighet AQS
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Bravida
  • knapp
  • Kylma
  • Ny annons
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se