Nya delägare i ID06

Publicerad: 4 Jun 2018
Nu har Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt & Ventföretagen, Glasbranschföreningen och Måleriföretagen gått in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Breddningen i ägarskapet görs för att öka legitimiteten och förtroendet för branschstandarden ID06 och stärker utvecklingsarbetet för sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Ägarbreddningen markerar att ID06 är en angelägenhet för hela sektorn, både för beställare och leverantörer.

- ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Förutom detta så ger ID06-systemet beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats, avslutar Pether Fredholm, ordförande ID06 AB.

- För styrelsen i Fastighetsägarna Sverige var det ett enkelt beslut att gå in som delägare. När branschen kraftsamlar för att skapa sund konkurrens och för att motverka svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet, är det en självklarhet för oss som representerar stora delar av beställarledet att medverka. Jag hoppas att allt fler successivt kan komma att ansluta sig till ID06. Då blir det ännu starkare, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som skall få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ny annons
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se