Ny serie högtemperatursvärmepumpar från Carrier

Publicerad: 20 Mar 2019
Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE beskrivs som en ny generation högtemperatursvärmepumpar som använder köldmediet HFO R1234ze och tillhandahåller varmt vatten upp till 85°C.

Värmepumpen kan utnyttja både naturliga källor såsom grundvatten och havsvatten samt spillvärme från t ex datacentra, gråvatten eller industriprocesser och på så sätt erbjuda hållbara energilösningar för flera värmeapplikationer. 

Kombinationen av Carriers teknik och HFO-köldmedium ska göra att AquaForce PUREtec 61XWHZE kan komplettera traditionella värmepannor i anläggningar för exempelvis fjärrvärme eller industriprocesser. 61XWHZE-enheterna kan producera kallt och varmt vatten samtidigt för att kunna vara ett supplement till värmepannor och ersätta kylaggregat. Enheterna beskrivs som högeffektiva och uppnår enligt Carrier ett COP på 3,0 eller mer. 

- Fler och fler regeringar ger ekonomiskt stöd till miljöprogram riktade mot produktion av förnybar värme, berättar William Doll, Marketing Manager Europe, Carrier HVAC Europe. Vi har redan idag prestigfyllda projektreferenser från Schweiz, Norge, Sverige, Frankrike och Nederländerna för flera anläggningar såsom datacentra, fjärrvärme, processapplikationer, arenor eller sjukhus där 61XWHZE högtemperatursvärmepumpar används.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Kylma
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se