Nu lanseras ID06 Kompetensdatabas

Publicerad: 6 Nov 2014
ID06 är ett system för obligatorisk närvaroregistrering på arbetsplatsen och ett verktyg för att försvåra ekonomisk brottslighet inom byggsektorn. Nu utökas funktionaliteten ytterligare, i december i år beräknas www.id06kompetensdatabas.se vara öppen för företag som vill ansöka om att bli ackrediterade enligt ID06 för att läsa alternativt registrera utbildningsbevis.

Genom att koppla samman individens ID06-kort med dennes utbildningsbevis i en databas, ID06 Kompetensdatabas, försvåras ytterligare för obehöriga att kunna komma in på arbetsplatserna. Platschefen ska med verktyget kunna få en god överblick över samtliga medarbetares utbildningsbevis, även för de underentreprenörer som vistas på arbetsplatsen. Genom att veta vem som har en specifik utbildning kan också företaget säkerställa att arbetsmoment utförs av medarbetare med rätt kompetens, vilket minskar risken för olyckor och tillbud.

I första versionen koncentrerar man sig på att samla relevanta och styrande utbildningsbevis inom arbetsmiljöområdet i kompetensdatabasen. Endast ackrediterade utbildningsbolag och företag kommer att kunna registrera utbildningsbevis i det de utbildar i, vilket ska borga för att registrerade utbildningsbevis uppfyller de krav som finns enligt lagar och föreskrifter. Ansökande företag kontrolleras av Sveriges Byggindustrier innan registrering kan göras.

ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se