Nu kan du söka Ebbe Lyths stipendium

Publicerad: 17 Jan 2019
Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, har instiftat ett stipendium på 30 000 kronor för studenter på yrkeshögskolenivå respektive masternivå inom kyl- och värmepumpsteknik. Stipendiet har fått namn efter Ebbe Lyth.

I januari så tillkännagav Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, att man instiftat ett stipendium för bästa uppsats och examensarbete på yrkeshögskolenivå respektive på masternivå inom kyl- och värmepumpsteknik. I praktiken handlar det alltså om två stipendier - om vardera 30 000 kronor. 

För att en ansökan till stipendiet ska kunna prövas krävs kopia på godkänd uppsats respektive examensarbete, tillsammans med intyg om att arbetet är godkänt, samt en motivering till varför arbetet bör belönas. När det gäller examensarbetet måste det vara godkänt i Ladok senast under augusti 2019 och för uppsatsen gäller att den är KYS tillhanda senast den 30 augusti 2019.

Sänd ansökan digitalt till info@kys.se eller per post till: Kylbranschens Samarbetsstiftelses kansli, Box 175 37, 118 91 Stockholm

En jury kommer att bedöma uppsatserna och utse stipendiaterna. Juryns ledamöter är Per Jonasson, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Björn Palm, Kungl. Tekniska Högskolan, och Peter Rohlin, Incert.  Juryns slutliga bedömning kommer att meddelas samtliga deltagare och publiceras på hemsidorna kys.se, kvi.se, kyltekniska.se samt skvp.se senast den 30 september 2019. Utdelning av stipendiet kommer sedan att ske vid den årliga Kyl- och Värmepumpdagen.

Vid frågor om stipendiet går det bra att ställa dem till Björn Runemar, ordförande för KYS, via mejl och på adressen bjorn.runemar@telia.com

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Ny annons
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se