Nordiska ministerrådet i ny rapport: Ökad värmepumpsanvändning är bra för klimatet

Publicerad: 17 Nov 2016
Om fler länder tog efter Norden när det kommer till klimatsmarta, vardagliga lösningar skulle de globala CO2-utsläppen kunna minskas med 10%. Det menar Nordiska Ministerrådet som i sin rapport bl a lyfter fram värmepumparna som en viktig pusselbit för att nå dit.

Den finska innovationsfonden Sitra har utvärderat femton klimatsmarta nordiska tekniker och beräknat vilken påverkan på utsläppen av växthusgaser de skulle ha om de skalades upp och implementerades i fler länder. Resultatet visar på att en utsläppsminskning på närmare 4 miljarder ton koldioxid skulle kunna uppnås till 2030. Detta genom att tillämpa tekniker som redan används brett i ett eller flera nordiska länder. 

-  Vårt mål med studien är att belysa vad olika länder redan har uppnått med klimatåtgärder och vad andra länder kan lära sig av deras framgångar. Med tanke på hur mycket vikt vi tillmäter innovationer och ny teknik finns det ingen ursäkt för att inte vidta åtgärder i dag och införa lösningar som redan finns, säger Oras Tynkkynen, som lett studien. 

Som exempel på svensk klimatvänlig teknik används värmepumpar. Sverige har idag det högsta antalet värmepumpar per capita och skalades användningen upp till motsvarande nivå i utvalda europeiska länder skulle det leda till en utsläppsminskning motsvarande Kubas årliga utsläpp, 64 miljoner ton CO2. Urvalet av länder som ingår i bedömningen har gjorts mot bakgrund av stort värmebehov och god köpkraft.

-    Det är så klart kul att nyttan av våra medlemsföretags arbete lyfts fram på detta sätt, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföretagen. Precis som det sägs i rapporten handlar det om färdig teknik som kan skalas upp till svenska nivåer i flera europeiska länder och skapa omedelbar miljönytta. 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • Bravida
  • Ahlsell
  • knapp
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se