Kyla VärmeTill Kyla & Värme

Nordbygg flyttas till 2021

Publicerad: 28 Apr 2020
Nu står det klart att Nordbygg inte kommer att äga rum alls i år utan flyttas till 20-23 april 2021. Det beskedet lämnar nu Stockholmsmässan efter dialog med bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi har fått oerhört fin respons och förståelse för beslutet att senarelägga Nordbygg. Vårt fokus är att arrangera en mässa där människor kan mötas för att göra affärer och nätverka, i en tid och i en miljö där de kan känna sig trygga vad gäller både säkerhet och hälsa, kommenterade Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg, när beskedet kom att flytta mässan till hösten kom.

Bakgrunden till beslutet var regeringens mötesbegränsningsregler vilket ledde till att Stockholmsmässan avbröt vårens planerade mässor och större event i förtid. Ett intensivt arbete påbörjades därefter för att se vilka mässor som kunde flyttas till nya datum efter sommaren.  

Mycket har dock hänt gällande den rådande Covid-19-situationen bara den senaste månaden, med bland annat ytterligare begränsningar för allmänna sammankomster, förlängda reserestriktioner från UD samt förlängt inreseförbud till Sverige. Påverkan på näringslivet är mycket stor både nationellt och internationellt, en påverkan som har bekräftats och understrukits i den dialog Stockholmsmässan har haft med bygg- och fastighetsbranschen.

Därför meddelar nu Stockholmsmässan att det inte kommer arrangeras något Nordbygg alls i år, istället flyttas mässan till 20-23 april 2021 – en tidpunkt som motsvarar ordinarie period på året för denna mässa.

– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Nordbygg är Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar vartannat år runt 50 000 besökare från byggsektorn i Sverige, men även från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa.

Din ort
Mitsubishi Panasonic AQS
  • Bravida
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se