Nationell strategi för att öka yrkesutbildningens status efterfrågas

Publicerad: 2 Mar 2020
Yrkesutbildningarnas låga sociala status är en stor utmaning för framtidens kompetensförsörjning. Att sänka behörighetskraven till utbildningarna vore ett dråpslag mot branscherna, skriver Per Jonasson, vd SKVP, tillsammans med företrädare för två andra branschorganisationer i en debattartikel i Altinget.

"Det råder stor brist på yrkesutbildad personal i Sverige, vilket gör att mycket samhällsviktigt arbete inte blir gjort. Samtidigt har man som nyutbildad kyl- och värmepumpstekniker, fordonstekniker, ventilationstekniker eller inom många andra yrken som kräver yrkesutbildning, goda framtidsutsikter för stabila jobb till en god lön. För oss som representerar dessa branscher är en av de centrala utmaningarna för framtidens kompetensförsörjning att vetskapen om detta når ut. Samtidigt finns en stor utmaning som vi inte ensamt rår över: statusen på yrkesutbildning i Sverige." skriver man i debattartikeln.

Under året har Matchningskommissionen på uppdrag av Svenska kyl- och värmepumpföreningen utrett frågan om vilka insatser som krävs för att komma till rätta med de utmaningar den branschen har med sin kompetensförsörjning. I den del av kommissionens analys som rör synen på yrkesutbildning konstateras att den stora utmaningen är att utbildningarnas lägre sociala status, i förhållande till de högskoleförberedande programmen, samt den borttagna högskolebehörigheten, har inneburit att såväl elever som föräldrar ser yrkesutbildning som ett sekundärt utbildningsval.

"Därför blir det helt fel när förslag om att ytterligare sänka behörighetskraven för att genomgå en yrkesutbildning läggs, vilket till exempel Långtidsutredningen 2019 gjort. Den föreslog att helt slopa gymnasieskolans behörighetskrav för yrkesprogrammen, i syfte att möjliggöra för de elever som inte klarat ens hälften av grundskolans ämnen med godkänt att gå vidare till gymnasieskolan. Den som tillbringat tid ute i vår verklighet förstår snabbt att det vore ett dråpslag mot utbildningarna, som skulle tvingas lägga resurser på att hantera elever som inte hör hemma där. Det skulle även innebära att de motiverade eleverna, de som vi behöver ute bland våra medlemsföretag, kommer välja bort yrkesutbildningarna." skriver man vidare.

I debattartikeln uppmanar man därför regeringen att ta initiativ till ett arbete som ska stärka svensk yrkesutbildning och återupprätta dess status. Det handlar bland annat om att säkerställa att högskolebehörighet blir standardval på yrkesutbildningarna, att tillsammans med arbetsmarknadens parter utarbeta en nationell strategi för yrkesarbete, samt att yrkesförberedande kurser erbjuds som tillval på högskoleförberedande gymnasieprogram. 

Debattartikeln i sin helhet på Altinget

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • knapp
  • Bravida
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se