Miljövänlig komfortkyla för flerfamiljsfastigheter

Publicerad: 28 Sep 2016
Malmberg har fått förtroendet av hauschild + siegel att under hösten installera geoenergi för värme, varmvatten och komfortkyla för fastigheten Cykelhuset Ohboy. Det är en nybyggnation av ett unikt i hus i Västra Hamnen i Malmö som kommer inrymma totalt 55 hyreslägenheter och 33 lägenhetshotellrum.

auschild+siegels ambitionsnivå gällande miljö och energianvändning här är att energianvändningen får uppgå till 50 % av energikraven i BBR. Att kunna erbjuda komfortkyla miljövänligt för flerfamiljsfastigheter möjliggörs av att installera geoenergi i kombination med moderna FTX-luftbehandlingssystem. Det är ett behov som tros öka framöver.

Borrningen av energibrunnarna är genomförd under sommaren och i oktober utförs installationen av geoenergicentralen. Tillgänglig yta för borrning var extremt tight men tack vare Malmbergs erfarna operatörer och smidiga borrmaskiner lyckades arbetet genomföras utan problem. Inflyttning i huset beräknas till december 2016.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se