Marknadskontroll av produkter uppges spara stora besparingar på EU-nivå

Publicerad: 14 Maj 2020
En marknadskontroll inom EU av bland annat kyl- och frysprodukter har bidragit till minskad energianvändning och stora besparingar för EU:s medborgare. Dessutom har samarbetet länderna emellan lett till en effektivare marknadskontroll. Detta uppger Energimyndigheten som tillsammans med myndigheter från 14 andra länder har ingått i ett EU-finansierat marknadskontrollprojekt inom ekodesign och energimärkning.

Projektet Eepliant 2 har genomfört marknadskontroller av kylskåp och frysar för hushåll och professionellt bruk, samt kontrollerat energianvändningen i standby för bland annat datorer och på routrar som är uppkopplade via ett trådlöst nätverk. Marknadskontrollen identifierade produkter som hade för låg energiprestanda, för hög energianvändning i standby vid nätverksuppkoppling samt brister i den tekniska dokumentationen.

Kontrollen för hela EU-projektet visade att:
40 procent av testade kylskåp och frysar för hushåll avvek från vad tillverkaren hade angivit på energimärkningen.
22 av 29 kylskåp och frysar för professionellt bruk uppvisade brister.
59 produkter testades för att mäta energianvändning i nätverksstandby. 80 procent hade brister, det vanligaste var att de använde mer energi än vad ekodesignkraven tillåter.
80 procent av de kontrollerade webbutikerna hade brister i energimärkningen.

Marknadskontrollen har resulterat i att företagen har kontaktats och fått möjlighet att rätta och uppdatera sin information i till exempel webbutiker eller dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven. Åtgärderna inom projektet bedöms bidra till en minskad energianvändning på 1,6 miljarder kilowattimmar per år i EU år 2030. Det motsvarar en besparing för EU:s medborgare på ungefär 3,6 miljarder kronor. Dessutom har samarbetet bidragit till effektivare marknadskontroll.

?  Det finns tyvärr produkter som inte uppfyller lagkraven eller vad tillverkaren lovar. Med hjälp av en träffsäker marknadskontroll har myndigheten lyckats identifiera några av dessa produkter, säger Anders Hallberg vid enheten för resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Kylma
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se