Lars Ekberg utnämns till adjungerad professor i Installationsteknik på Chalmers

Publicerad: 30 Nov 2018
Docent Lars Ekberg, CIT Energy Management AB, har förordnats som adjungerad professor i Inneklimatteknik.

Lars Ekberg doktorerade hos Installationsteknik 1994 och blev utnämnd till docent i installationsteknik 2000. Sedan 1999 är Lars anställd hos CIT Energy Management AB där han jobbar som konsult, främst avseende inneklimat och energieffektivisering mot fastighetsbolag, samtidigt som han har uppdrag åt Energimyndigheten och olika branschorganisationer. 

Parallellt med arbetet som konsult har Lars haft kvar en fot inom akademin, publicerat och granskat artiklar i vetenskapliga tidskrifter och bedömt ett antal forskare, t.ex. som ledamot i en betygs­nämnd för en disputation (KTH, 2009), diskussionsledare för en licentiat­examen hos Installa­tionsteknik (2011) och opponent vid en doktorsdisputation (Aalborg University, 2014).

"Med Lars som adjungerad professor får avdelningen för Installationsteknik stärkt förmåga att tillsammans med näringslivet bidra till skapandet av bra inneklimat i energieffektiva byggnader.", kommenterar CIT Energy Management.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • knapp
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se