Kostnaden för medelskadan minskar för värmepumpar

Publicerad: 30 Nov 2015
Folksam har släppt sin rapport över skador på värmepumpar avseende 2014. Glädjande läsning är bl a att antalet skador minskar samt att kostnaden för medelskadan minskar.

Att kostnaden för medelskadan har minskat förklaras enligt Folksam dels av en bättre skadereglering, dels av en högre produktkvalitet.  I rapporten nämns också att antalet anmälda skadefall på luftvärmepumpar har gått kraftigt ner, från cirka 6000 skador till ungefär 2000. Även här lyfts högre produktkvalitet fram som en viktig faktor till den positiva utvecklingen, men även en minskad parallellimport av aggregat anpassade för andra marknader än den nordiska.

Folksam har också låtit djupgranska 50 skadeanmälningar där man misstänkt att kostnaderna för reparationsåtgärder varit orimligt höga. När Folksam kontrollerade åtgärdsförslagen med hjälp av utvalda serviceföretag kunde man konstatera att kostnaden låg cirka 60% högre än de borde. Dessutom har man noterat flera fall där konsument och reparatör begår miljöbrott, eftersom nödvändiga certifikat har saknats.

Folksams råd vid reparation av värmepump:
- Hör av dig till ditt försäkringsbolag direkt när du får, eller misstänker, en skada på din värmepump.
 -Kontrollera på värmepumptillverkarens hemsida att reparatören är serviceombud för märket.
 -Kontrollera att reparatören har de certifieringar som krävs på www.incertonline.se
 - Reparatören bör även vara ansluten till branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - www.skvp.se
- I vissa fall ska reparatören även vara ackrediterad av Swedac för tryckprovning.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se