Konkurrensverket avvaktar med beslut kring Nibes förvärv av Enertech

Publicerad: 29 Nov 2016
I ett pressmeddelande daterat den 28 september meddelade Nibe Industrier AB att avtal slutits om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group, med verksamheter i sex olika europeiska länder. Det angavs vidare att transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland, samt att besked kan förväntas komma under fjärde kvartalet. Det svenska beskedet ser nu ut att dröja.

Godkännande har erhållits från konkurrensmyndigheten i Tyskland medan den svenska konkurrensmyndigheten nu meddelat beslut om att genomföra en särskild undersökning för att närmare granska förvärvet. Konkurrensverket anger i beslutet att det krävs ytterligare utredning och analys för att kunna ta slutlig ställning.

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se