Kombination av värmelösningar i nytt miljöanpassat bostadsområde

Publicerad: 19 Jun 2018
– Vid höga krav på hållbar uppvärmning, är ofta just mark- eller bergvärme den enklaste och bästa lösningen. Men här tvingades vi alltså att hitta en annan modell. Det blev en kombination av solceller, luft-vattenpumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. Dessutom valde vi rör med extra effektiv isolering för att minimera värmeförlusterna, säger Peter Liljedahl, filialchef för Assemblin VS i Skövde och projektansvarig för uppdraget.

I början av året genomfördes de sista inflyttningarna i Skövdebostäders nya miljöanpassade bostadsområde Eko-logi. Med den trefaldiga miljöcertifieringen och SABOs Hållbarhetspris 2017 räknas Eko-logi som ett av landets mest hållbara bostadsområden.

Här finns 242 hyreslägenheter och en ny förskola. Hyreslägenheterna är fördelade på sju punkthus och en låghusdel. I direkt anslutning finns Aspö gård med stora kultur- och naturvärden samt verksamheter med olika djur för bostadsbolagets hyresgäster.

Totalentreprenör för projektet var Peab, som redan i upphandlingsskedet involverade installations- och serviceföretaget Assemblin.

– Det har varit oerhört stimulerande och lärorikt att få vara med i detta unika projekt från start till mål, under nästan fyra år, säger Peter Liljedahl, filialchef för Assemblin VS i Skövde och projektansvarig för uppdraget.

De höga kraven på hållbarhet och tre olika miljöcertifieringar innebar att Assemblin behövde ta fram extremt energisnåla lösningar och hitta de mest resurseffektiva materialvalen.

– Vi är mycket nöjda med Assemblins insats. Deras team har verkligen stått för kvalitet, kreativitet och ansvarstagande hela vägen – från projektering till montering. Jag tycker att Assemblin ska vara särskilt stolt över att ha haft samma bemanning genom hela projektet – det är ett gott betyg i den tid av högkonjunktur och stor rörlighet på arbetsmarknaden som gällde under hela projekttiden, säger Sebastian Karlström.

Eftersom området är vattenskyddat får man inte borra i marken, vilket utesluter alla former av mark- eller bergvärme.

– Vid höga krav på hållbar uppvärmning, är ofta just mark- eller bergvärme den enklaste och bästa lösningen. Men här tvingades vi alltså att hitta en annan modell. Det blev en kombination av solceller, luft-vattenpumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. Dessutom valde vi rör med extra effektiv isolering för att minimera värmeförlusterna, säger Peter Liljedahl.

Sammantaget innebär Assemblins lösning att hela området uppnår passivhusstandard och att behovet av fjärrvärme till området minimeras.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se